Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

3. WORKSHOP

Workshopy  |  Zveřejněno: 22. 05. 2019

   Zpět

Dne 21.5.2019 se v rámci projektu LABORA uskutečnil již 3. Workshop, tentokrát na německé straně Krušnohoří, v Marienbergu v hotelu Weißes Roß.

Okresní hospodářská komora v Chomutově zde společně s lead partnerem Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH zhodnotila uskutečněné jednodenní a vícedenní exkurze a besedy s experty ve firmách.

Workshopu se zúčastnili také zástupci škol a firem, kteří se na projektu LABORA podílejí.

Pro účastníky workshopu byl připravený doprovodný program v podobě výstupu na kostelní věž Kirchgemeinden der Großen Kreisstadt.