Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

VÝKAZ O UCHAZEČÍCH O ZAMĚSTNÁNÍ A VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH  – ÚNOR 2021

Aktualita  |  Zveřejněno: 15. 03. 2021

   Zpět

VÝKAZ O UCHAZEČÍCH O ZAMĚSTNÁNÍ A VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH  – ÚNOR 2021

Podklady pro vypracování nám poskytl Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov.

A.Uchazeči celkem                                                                                        

B.Věková struktura

C.Vzdělanostní struktura                                                                              

D.Podle hlavní třídy CZ-ISCO

E.Doba evidence uchazečů v evidenci celkem                                         

F.Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN

G. Uchazeči v evidenci                                                                                  

H. Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

CH. Výše měsíčního nároku na PvN                                                           

I.Požadavek na vzdělání

J.Podle hlavní třídy CZ – ISCO                                                                     

K.Rozdělení podle CZ-NACE