Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

Pomáháme studentům do praxe.

Škola není vše a plno studentů si to uvědomuje. Dejme jim tak šanci, aby si prošli praxí co nejdříve a získali cenné zkušenosti.

O projektu

Cílem projektu je rozvoj regionu, zvýšení vzdělanostní struktury, zamezení odchodu absolventů SŠ a VŠ za prací do jiných krajů a posílení hospodářského rozvoje české a saské strany Krušnohoří formou oslovování, prezentace a spolupráce se ZŠ, SŠ a VŠ.

Díky přeshraničním akcím a exkurzím mohou česko-němečtí studenti a budoucí absolventi navazovat nové kontakty, začnou vnímat Krušnohoří jako symbol výzvy a možnosti seberealizace. Nebudou odcházet za prací do jiných krajů, tím pádem nedojde k sociálnímu propadu v poměru obyvatel Ústeckého kraje s poklesem vzdělanostní struktury na české a saské straně.

V rámci projektu bude prohloubena spolupráce se školami, do projektu budou zapojeni výchovní poradci, kteří budou motivovat a informovat žáky o možnostech trhu práce, o aktuálním vývoji projektu, připravovaných exkurzích, apod. Se školami OHKCV spolupracuje již několik let, ať už v rámci akcí (Výstava Vzdělávání, Technodays, pravidelné Sekce školství a vzdělávání, apod.). Pro žáky si připravíme i besedy s experty z firem, díky kterým se žáci dozvědí, jak fungují firmy v praxi. 

Výstupy z projektu:

Katalog

Katalog 2

Katalog 3

Katalog – německá verze

Facebook

Leták 1 Leták 2

Naši partneři

Nevíte si rady? Pomůžeme vám.

Využijte našeho emailu, případně telefonu. Jsme tu pro Vás.

Telefon

  |  +420 606 706 462

Email

  |  [email protected]

Sídlo

  |  Přejít na mapu