Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

2. WORKSHOP

Workshopy  |  Zveřejněno: 26. 06. 2018

   Zpět

Dne 23.5.2018 se uskutečnil v prostorách Červeného Hrádku v pořadí druhý Workshop, tentokrát na české straně Krušnohoří. 

Program

  1. Přivítání a představení partnerů a hostů  - Ing. Ivana Košanová - ředitelka OHK Chomutov
  2. Prezentace a výstupy z uskutečněných exkurzí ze strany OHKCV
  3. Prezentace a výstupy z uskutečněných exkurzí ze strany WFE
  4. Diskuze a výstupy partnerů a hostů kteří se podíleli na exkurzích

Workshopu se zúčastnilo 26 hostů / partnerů a  byl simultánně tlumočený.

Pro lepší vzájemné seznámení následovala prohlídka zámku Červený Hrádek.

Další fotografie naleznete zde