Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

JEDNODENNÍ EXKURZE ČESKÝCH DĚTÍ

Jednodenní exkurze  |  Zveřejněno: 23. 05. 2019

   Zpět

 

Dne 23.5.2019 realizovala OHK Chomutov v rámci projektu Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání - LABORA exkurzi ve firmě Eurovia CS a.s. a na stavbě přeložky I/13 MÚK Třebušice.

Studenti SPŠ a OA Kadaň se po  úvodní prezentaci přesunuli na stavbu u Třebušic.

Exkurze se zúčastnilo 19 studentů.

Hodnocení školy:

Díky OHK Chomutov a jejímu projektu Labora, jsme měli možnost podívat se na stavbu Třebušice u Mostu, kde Eurovia realizuje přeložku I/13 MÚK Třebušice.

Jedná se o velmi zásadní projekt dopravní infrastruktury v našem regionu.

Exkurze byla složena ze dvou částí. V první nás zástupci OHK seznámili se svojí činností a možností spolupráce s žáky. Po té následovala prezentace firmy Eurovia, jejích realizovaných projektů a teoretické seznámení s konkrétní stavbou.

Druhá část byla praktická. Šli jsme se podívat přímo na stavbu. Zde žáci měli možnost vidět jednotlivé části stavby v její rozpracovanosti a stroje, které provádějí dané činnosti. Vše bylo doplněno odborným výkladem.

Exkurze byla opět velmi přínosná pro naše žáky a děkujeme jak OHK v Chomutově, tak firmě Eurovia za její uskutečnění.