Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

1. WORKSHOP

Workshopy  |  Zveřejněno: 25. 06. 2018

   Zpět

Dne 7.12.2017 se uskutečnil první Workshop na německé straně Krušnohoří. 

Program

  1. Přivítání a představení partnerů a hostů  - lead partner Matthias Lißke/Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
  1. Představení rámcových podmínek projektu a plánovaného obsahu na saské straně leadpartnerem projektu Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
  2. Představení plánovaného obsahu projektu na české straně kooperačním partnerem OHK Chomutov
  3. Krátké porovnání vzdělávacích systémů v ČR a v Sasku
  4. Diskuse partnerů a hostů ohledně realizovatelných a žádoucích projektových aktivit v rámci projektu LABORA do 2020

Workshopu se zúčastnilo 30 hostů / partnerů a byl simultánně tlumočený.

Pro lepší vzájemné seznámení následovala návštěva vánočních trhů v Annabergu.